วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ลงพื้นที่ซ่อมอุปกรณ์DLTVให้โรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสพป.นครปฐม เขต 1

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้รับความร่วมมือจากวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม โดยการนำของ ว่าที่ร.ต.ชนะคมศร คงยืน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม ได้มอบหมายให้ นายวิโรจน์ ศิริประเสริฐสุข ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้าสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมด้วยทีมนักศึกษาแผนกสาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 5 ราย ร่วมในการลงพื้นที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านหัวถนน โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม และโรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ โดยมีนางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมทีมงาน ได้ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย ขอขอบคุณทุกโรงเรียนที่ร่วมให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานครั้งนี้เป็นอย่างดี ในนามของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ขอขอบพระคุณทีมงานวิทยาลัยเทคนิคนครปฐมทุกท่านสำหรับการดำเนินงานลงพื้นที่ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ DLTV ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็ก ๆ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา อีกทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/XgMB7hPwALMmmndx6

รับชมภาพกิจกรรมที่โรงเรียนบ้านหัวถนน Cr.ผอ.คชกฤต สาสนะสุข https://photos.app.goo.gl/wG78arHjbJR8WZi29

ติดต่อเรา