วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.30 น. ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 มอบหมายให้น.ส.นิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 และคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อกำกับติดตาม ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือโรงเรียนตามโครงการสุขาดี มีความสุข ณ โรงเรียนวัดสระพัง โดยมีนายบุญส่ง ถิ่นน้อย ผอ.ร.ร.วัดสระพัง ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงานครั้งนี้

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/Eq2jyHLDsLKGdqMC8