ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจ นักเรียนฉีดวัคซีนเข็มแรก

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ดร.กษมา  ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นายมิน ประจวบวัน นายวีระ บัวผัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 น.ส.สุกฤตภัทร ใจรื่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนโรงเรียนวัดสระสี่มุมฉีดวัคซีนครั้งแรก    โดยมีนายอธิกานต์ สักคุณา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และผู้ปกครอง ได้พานักเรียน ระดับชั้น ป.6 และระดับชั้น ม.1-3  จำนวนลงทะเบียน 71 คน   ในวันนี้นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์    ณ  ห้องคอนเวนชั่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน