วันจันทร์ที่ 10 มิถุนนายน พ.ศ.2567 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มอบหมายให้ นางวิไล เรียนทัพ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันกำเนิด ครบรอบ 105 ปี และพิธีทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาโรงเรียนราชินีบรูณะ โดยมี นายจิรวัฒน์ สะสมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในพิธีฯ โดยจัดให้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายสังฆทานแด่พระภิกษุสงฆ์จำนวน 10 รูป และกำหนดจัดทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนราชินีบรูณะ ณ หอประชุม 100 ปี โรงเรียนราชินีบรูณะ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม