ร่วมประชุมทางไกล ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 45/2564 ผ่านApplication Zoom

วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ดร.อนุนารถ  ชื่นจิตร์ รองผู้อำนวยการ สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 45/2564 ผ่านApplication Zoom  โดยมี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานในการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในจังหวัดนครปฐม