วันศุกร์ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นายมิน ประจวบวัน ดร.ฐาปณี พวงงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ร่วมประชุมการขับเคลื่อนสถานีแก้หนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom Meeting) เพื่อดำเนินงานขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง รวมถึงผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเกิดความเข้าใจในหลักการดำเนินงานและขั้นตอนการรายงาน โดย ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมจันหอม สพป.นครปฐม เขต 1 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม