พิธีเปิดโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

วันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 นำโดย ดร.กษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมพิธี เปิดโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง“  โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงศึกษาธิการ    (รมว.ศธ.)     เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ       นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวรายงาน       ผ่านระบบ   Video Conference            เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อโควิด 2019 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จึงมีมาตรการป้องกันอย่างเคร่งคัดและ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว