พิธีเปิดอบรมหลักสูตรบุคลากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครปฐม ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ ๑

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 ดร.กษมา  ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมพิธีเปิดอบรมหลักสูตรบุคลากรลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดนครปฐม ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1  โดยมี ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีเปิด ผ่านระบบ On Air (ทาง ETV) live   จาก ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  ในโอกาสนี้ ดร.กษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้มอบนโยบายและชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของลูกเสือจังหวัดนครปฐม ให้กับผู้เข้ารับการอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา รุ่นที่ 1  ในแต่ละรุ่นได้เชิญผู้บริหารสถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพิธีเปิด 20 โรงเรียน ตลอด ทั้ง 3 รุ่น  ในส่วนบุคลากรที่เข้ารับการอบรม จะเข้าร่วมพิธีเปิดและอบรมผ่านระบบออนไลน์  รุ่นที่1 กำหนดการอบรมฯ ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2564 มี 9 หลักสูตรรายวิชา  ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที  สพป.นครปฐม เขต ๑ ภาพตามลิงค์ https://photos.app.goo.gl/w2Wb4XpMZABwu9xE8