ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ
พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เวลา 06.30 น. ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 นำโดย
ดร.กษมา ป้องกัน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยนายมิน ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ข้าราชการและลูกจ้าง (กลุ่มบริหารงานบุคคล) ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

antalya escort