พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ศาลากองอำนวยการ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 28 กรกฏาคม 2565 เวลา 07.50 น. ณ บริเวณศาลากองอำนวยการ องค์พระปฐมเจดีย์ สพป.นครปฐม เขต 1 นำโดย ดร.กษมา ป้องกัน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยนายมิน ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ข้าราชการและลูกจ้าง กลุ่มนโยบายและแผน และกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

ติดต่อเรา