ผู้บริหารสถานศึกษาที่อยู่ระหว่างประเมินประสิทธิผลการปฏิบัติงานฯ เข้าศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดใหญ่ที่มีผลเป็นเลิศในด้านการจัดการศึกษา

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564ดร.กษมา ป้องกัน ผอ. สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน นำโดย ผอ.กิ่ง ลิ้มประสาท และ PTBK Team ได้นำเสนอความเป็นสถานศึกษาต้นแบบ ให้กับคณะผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ที่อยู่ระหว่างประเมินประสิทธิผลการปฎิบัติงานในหน้าที่ในระยะเวลา 1 ปี ได้มาศึกษาดูงาน สถานศึกษาต้นแบบขนาดใหญ่ โดยมี ดร.กษมา ป้องกัน ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานเปิดงาน นำทีมผู้บริหารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สถานศึกษาต้นแบบ Active Learning | ต้นแบบการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม | ต้นแบบการใช้ ICT เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และ Active Model for DLict ของโรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน เครดิตภาพจาก ทีม ปฐบ. https://photos.app.goo.gl/3ENnUos8PrRLVjw7A