ผอ.เขต ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือเมืองเก่ากำแพงแสน

วันที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น. ดร.กษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือเมืองเก่ากำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน โดยมี นายภาณุวัช แก้วพงษา ที่ปรึกษางานกิจการลูกเสือ รายงานสภาพและประวัติความเป็นมาของค่ายลูกเสือเมืองเก่ากำแพงแสน ในโอกาสนี้ ได้กราบไหว้พระประจำค่ายลูกเสือฯ พร้อมสักการะอนุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6 และไหว้ศาลศักดิ์สิทธิ์ประจำค่ายลูกเสือเมืองเก่ากำแพงแสน