ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมศาลพระพุทธรูปของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง