ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ) ประจำปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์)

โรงเรียนวัดทัพหลวง(หลวงพ่อเกิดอุปถัมภ์) มีความประสงค์ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาตามโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล(1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ)  ประจำปีงบประมาณ 2564  โดยราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น  585,500  บาท  จำนวน 3 รายการ ประกอบด้วย
รายการที่ 1  อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ระดับประถมศึกษา     65,500  บาท
รายการที่  2 อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์(ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น) 120,000 บาท
รายการที่  3 ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  400,000 บาท
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 28  มิถุนายน  2564  ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [793.11 KB]