วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. ดร.ณัฏฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นายมิน ประจวบวัน นางสาวฐาปนี พวงงาม และนางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มาตรวจเยี่ยมการรับแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ ให้แก่ตัวแทนสนามสอบมารับ ณ ห้องประชุม 7 มหาราช โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์

Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found
Image Not Found