คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน ของ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา 1ปี โรงเรียนวัดบ้านหลวง (บัวราษฎร์บำรุง)

วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ดร.กษมา ป้องกัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต1 เป็นประธานประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ในรอบระยะ 1 ปี โดยมี ดร.ปิยาภรณ์ รัตนากรกุล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ นางสินีนาฏ จันทวาท ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทะเลบก(หลวงพ่อเบี้ยว-สูตะบุตรอุปถัมภ์) และนางลาวัลย์ ศรีวิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กรรมการเข้าร่วมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ในรอบระยะ 1 ปี ณ โรงเรียนวัดบ้านหลวง(บัวราษฎร์บำรุง) ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูได้ให้การต้อนรับ และในโอกาสนี้ คณะกรรมการได้ให้คำแนะนำและชื่นชม ทั้งนี้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยเคร่งครัดhttps://photos.app.goo.gl/mVX4JjjJmYGU1sLf8