แจ้งประชาสัมพันธ์ สำหรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ภาค ก ภาค ข ในการสอบแข่งขันและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 สนามสอบโรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์ สนามสอบโรงเรียนอนุบาล นครปฐม ตอบแบบสอบถามการรับวัคซีน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการป้องกันตามาตรการการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามลิงค์ หรือ QR Code https://docs.google.com/…/1VkjfnMgGcq0RWRmLwSS…/viewform