วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 08.09 น. ดร.ณัฎฐิกา  ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย  นายมิน ประจวบวัน นางสาวนิตยนันท์ อัครวรรณโรจน์  รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 นำคณะข้าราชการ และบุคลากรใน สพป.นครปฐม เขต 1 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระบูชาพระรัตนตรัย ร้องเพลงข้าราชการที่ดี  และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต เพื่อสร้างทัศนคติให้ทุกคนได้ตระหนักและเห็นคุณค่าของชาติ สร้างความรัก ความสามัคคีในหน่วยงาน และร่วมป้องกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ปลูกฝังค่านิยมพร้อมสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่าง องค์กร สถานศึกษา และโรงเรียนให้มีความยั่งยืนตลอดไป ในโอกาสนี้ ดร.ณัฎฐิกา  ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ได้พบปะพูดคุยและแจ้งข้อราชการ ข่าวสาร ภารกิจต่างๆ ของ สพป.นครปฐม เขต 1 ที่จะต้องดำเนินการในรอบสัปดาห์นี้  ณ บริเวณซุ้มพระลานอเนกประสงค์หน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/TrPV2VLisDjksa266