วันจันทร์ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ ประจำปี 2567 พร้อมด้วย ดร.ฐาปณี พวงงาม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์อย่างสร้างสรรค์และเฝ้าระวังเหตุอันไม่พึงประสงค์ที่จะเกิดกับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในช่วงเทศกาลวันวาเลนไทน์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) ในสังกัด และเพื่อคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ประสบปัญหาต่างๆ ให้ได้รับการดูแลช่วยเหลืออย่างทั่วถึงทันเวลา ในการนี้มี พ.ต.ท.สมพร ศักโกระ สารวัตรป้องกันและปราบปราม สภ.สามความเผือก นายประวิทย์ จันทร์ฉาย รองนายก อบ.ต.ธรรมศาลา นายภูภะนะ ตั้งเอนกเจริญ กำนันตำบลธรรมศาลา คุณรุ่งอรุณ ชูทวีป ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม นายสมบรูณ์ บุญธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดธรรมศาลา คณะครู และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยฯในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนวัดธรรมศาลา อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/Gu65c5VZgynFkMME7