วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 นายพงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ปี พ.ศ.2566 โดยมี นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ 2 ทศวรรษ สพฐ.” สารต่อพื้นฐานการศึกษา พัฒนาอนาคตเด็กไทย ” ระหว่างวันที่ 18-20 กันยายน 2566 เพื่อรับทราบข้อราชการสำคัญ และเตรียมการขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ นโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รับทราบผลการดำเนินงานของ สพฐ. ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เพื่อนำไปต่อยอดพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในพื้นที่ และการจัดการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ให้กับผู้เรียน ณ ห้องประชุม HALL 1-2 ศูนย์ประชุม NICE สวนนงนุชพัทยา จังหวัดชลบุรี

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่ https://photos.app.goo.gl/P9EsL8c6b55upQp17

antalya escort