การประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5/2566

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มอบหมายให้ นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นางสาวสุกฤตภัทร ใจรื่น ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 5/2566 เพื่อชี้แจงในส่วนที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ในการประชุมครั้งที่ 5/2566 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม