วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น.  ดร.พงษ์ศักดิ์ บรรใดทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 1 มอบหมายให้ นายมิน ประจวบวัน รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารอัตรากำลังฯ พร้อมด้วย นางจรรยาพร ยอดแก้ว ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ  นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางเพชรรุ่ง เอี่ยมธนพรรณ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้บริหารสถานศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เป็นไปตามแนวทางและหลักเกณฑ์ ฯ ที่ สพฐ. และ ก.ค.ศ. กำหนด และเพื่อให้การวางแผนการบรรจุนักศึกษาทุนผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครู เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเป็นธรรม ร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ หัองประชุมจันหอม สพป.นครปฐม เขต 1 อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รับชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติมได้ที่https://photos.app.goo.gl/RZUBP4efvmcMMD7Y6

antalya escort