รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง

กลุ่มบุคลากรผู้บริหาร

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฎิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ

รายละเอียด

ที่อยู่

โทรศัพท์

อีเมล

^