กิจกรรมของกลุ่ม

การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระหว่าง สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระหว่าง สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2

15 ก.พ. 2564 0 136

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การซ่อมบำรุงอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ระหว่าง สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดนครปฐม กับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ

การอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1
การอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

02 ส.ค. 2563 0 108

วันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษในการอบรมเชิงปฏิบัติการซ่อมบำรุงอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนขนาดเล็ก ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ณ ห้องประชุมพระพร

การประชุมทางไกลการจัดทำ Platform "ไทยชนะ" เพื่อคัดกรองบุคคล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนในสพป.นครปฐม เขต 1
การประชุมทางไกลการจัดทำ Platform "ไทยชนะ" เพื่อคัดกรองบุคคล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนในสพป.นครปฐม เขต 1

24 มิ.ย. 2563 0 69

วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องจันหอม ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานการประชุมทางไกลการจัดทำ Platform ไทยชนะ เพื่อคัดกรองบุคคล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษ

การประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ผ่านระบบ VIDEO Conference ครั้งที่ 5/2563
การประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ผ่านระบบ VIDEO Conference ครั้งที่ 5/2563

10 มิ.ย. 2563 0 97

วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายมิน ประจวบวัน ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าที่หน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ ครั้งที่ 5/2563 ผ่านระบบ Video Conference สามารถติดตามชมย้อนหลังที่ https://

รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 21/2563 ประจำวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 จาก สพฐ. โดยการรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference)
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 21/2563 ประจำวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 จาก สพฐ. โดยการรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference)

10 มิ.ย. 2563 0 98

ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 21/2563 ประจำวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 จาก สพฐ.

การประชุมทางไกลซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference
การประชุมทางไกลซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference

01 มิ.ย. 2563 0 136

วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ และเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคสพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมการประชุมทางไกลซักซ้อมความเข้าใจด้านเทคนิคและแนวปฏิบัติการประชุมทางไกล Video Conference ณ ห้องประ

ประชุมศูนย์เฉพาะกิจ การศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ประชุมศูนย์เฉพาะกิจ การศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

28 พ.ค. 2563 0 80

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ผอ.กลุ่มนิเทศและติดตามฯ และบุคลากรสพป.นครปฐม เขต 1 เข้าร่วมประชุมศูนย์เฉพาะกิจ การศึกษาทางไกลในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 201

รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 20/2563 ประจำวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 จาก สพฐ. โดยการรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference)
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 20/2563 ประจำวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 จาก สพฐ. โดยการรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference)

27 พ.ค. 2563 0 99

รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 และ ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 20/2563 ประจำวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 จาก สพฐ.

รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 19/2563 ประจำวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 จาก สพฐ. โดยการรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference)
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 19/2563 ประจำวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 จาก สพฐ. โดยการรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference)

20 พ.ค. 2563 0 101

รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 และ ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 19/2563 ประจำวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 จาก สพฐ.

รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 18/2563 ประจำวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 จาก สพฐ. โดยการรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference)
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 18/2563 ประจำวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 จาก สพฐ. โดยการรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference)

13 พ.ค. 2563 0 89

ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 18/2563 ประจำวันพุธที่ 13 พฤษภาคม 2563 จาก สพฐ.

ประชุมทางไกลคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโรงเรียนในสังกัด
ประชุมทางไกลคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโรงเรียนในสังกัด

12 พ.ค. 2563 0 144

วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ห้องจันหอม ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุมทางไกลคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโรงเรียนในสังกัด

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

07 พ.ค. 2563 0 88

การจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

การประชุมคณะกรรมการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปการณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การประชุมคณะกรรมการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปการณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

05 พ.ค. 2563 0 106

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ประธานที่ประชุม ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการจัดสรรระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปการณ์สำหรับการเรี

การประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ผ่านระบบ VIDEO Conference ครั้งที่ 4/2563
การประชุม ผอ.เขตทั่วประเทศ ผ่านระบบ VIDEO Conference ครั้งที่ 4/2563

30 เม.ย. 2563 0 86

วันที่ 30 เมษายน 2563 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นายมิน ประจวบวัน ดร.ณัฎฐิกา ลิ้มเฉลิม ดร.อนุนาถ ชื่นจิตร์ รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและเจ้าที่หน้าที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ผอ.เขต ทั่วประเทศ ครั้งที่ 4/2563 ผ่านร

รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/2563 ประจำวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 จาก สพฐ. โดยการรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference)
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/2563 ประจำวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 จาก สพฐ. โดยการรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference)

29 เม.ย. 2563 0 134

รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 และ ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 17/2563 ประจำวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 จาก สพฐ.

กลุ่มนิเทศ ฯ จัดการประชุมทางไกลการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรปฐมวัย & ขั้นพื้นฐาน
กลุ่มนิเทศ ฯ จัดการประชุมทางไกลการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรปฐมวัย & ขั้นพื้นฐาน

24 เม.ย. 2563 0 105

กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ฯ ร่วมกับ กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ จัดประชุมทางไกล การปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน ผ่านแอปพลิเคชั่น Google Meet และ Youtube โดยมีนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธาน

รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 16/2563 ประจำวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 จาก สพฐ. โดยการรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference)
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 16/2563 ประจำวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 จาก สพฐ. โดยการรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference)

22 เม.ย. 2563 0 99

รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 และ ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 16/2563 ประจำวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 จาก สพฐ.

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 35 แห่ง เรื่อง เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Hangout meet app
ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 35 แห่ง เรื่อง เกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ผ่านระบบ Video Conference ด้วยโปรแกรม Hangout meet app

17 เม.ย. 2563 0 169

เวลา 11.00 น.วันที่ 17 เมษายน 2563 สพป.นครปฐม เขต 1 โดยการนำ นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 พร้อมด้วย นายมิน ประจวบวัน รอง ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 และผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม hangout meet app

รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 15/2563 ประจำวันพุธที่ 15 เมษายน 2563 จาก สพฐ. โดยการรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference)
รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 15/2563 ประจำวันพุธที่ 15 เมษายน 2563 จาก สพฐ. โดยการรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference)

15 เม.ย. 2563 0 86

รองผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 และ ข้าราชการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต 1 เข้าร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 15/2563 ประจำวันพุธที่ 15 เมษายน 2563 จาก สพฐ.

การประชุมทางไกล ครู / ผู้รับผิดชอบงาน DMC เรื่อง การจัดทำข้อมูล DMC รอบสิ้นปีการศึกษา 2562
การประชุมทางไกล ครู / ผู้รับผิดชอบงาน DMC เรื่อง การจัดทำข้อมูล DMC รอบสิ้นปีการศึกษา 2562

10 เม.ย. 2563 0 333

วันที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 14.30 นางสาวอุษา ใหญ่ไล้บาง พร้อมด้วย นางสาวสุวรรณา แดงสวัสดิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จัดประชุมทางไกล ครู / ผู้รับผิดชอบงาน DMC โรงเรียนในสังกัด สพป.นครปฐม เขต 1 ผ่านระบบ Video Conference สามารถติดตามชมย้อนหลังที่ http

^