กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมืองนครปฐม

นายสมศักดิ์   วงศ์จำปา

โรงเรียนบ้านหนองขาหยั่ง

โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า

โรงเรียนวัดดอนเสาเกียด

โรงเรียนวัดบางแขม

โรงเรียนวัดเกาะวังไทร

โรงเรียนวัดทัพหลวง

โรงเรียนวัดม่วงตารศ

โรงเรียนวัดทุ่งรี

 

 นายดุสิต   หังเสวก

โรงเรียนบ้านหนองหิน

โรงเรียนบ้านลำพยา

โรงเรียนวัดพระปฐมเจดีย์

โรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ

โรงเรียนวัดหุบรัก

โรงเรียนวัดหว้าเอน

โรงเรียนบ้านคลองยาง

โรงเรียนวัดศรีวิศาลวาจา

โรงเรียนบ้านคอวัง

โรงเรียนบ้านหนองกะโดน

โรงเรียนวัดบ้านยาง

 

นางพรรณี   ดุจดา

โรงเรียนวัดไผ่ล้อม

โรงเรียนวัดวังตะกู

โรงเรียนวัดทัพยายท้าว

โรงเรียนบ้านหนองปากโลง

โรงเรียนบ้านทุ่งหัวพรหม

โรงเรียนบ้านนาสร้าง

โรงเรียนบ้านหนองแก

โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม

 

นายสกล   บารมีรังสิกุล
 

โรงเรียนวัดหนองดินแดง

โรงเรียนวัดใหม่ดอนทราย

โรงเรียนวัดวังเย็น

โรงเรียนบ้านไร่ต้นสำโรง

 โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก

โรงเรียนวัดใหม่ห้วยลึก

โรงเรียนวัดหนองเสือ

โรงเรียนวัดสระกะเทียม

โรงเรียนวัดรางปลาหมอ

นายสุรพงษ์   โลหิตพินทุ
 

โรงเรียนอนุบาลนครปฐม

โรงเรียนบ้านต้นสำโรง

โรงเรียนวัดสามควายเผือก

โรงเรียนวัดตาก้อง

โรงเรียนวัดพะเนียงแตก

โรงเรียนวัดธรรมศาลา

โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย

โรงเรียนวัดดอนขนาก

 

 นางจรรยาพร   ยอดแก้ว
 

โรงเรียนวัดพระประโทณเจดีย์

โรงเรียนบ้านรางมะเดื่อ

โรงเรียนบ้านมาบแค

โรงเรียนหลวงพ่อแช่มฯ

โรงเรียนบ้านลำท่าโพ

โรงเรียนบ้านบ่อพลับ

โรงเรียนวัดดอนยายหอม

 

 

กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอกำแพงแสน

นายไพฑูรย์   ปลอดอ่อน
 

โรงเรียนบ้านอ้อกระทุง

โรงเรียนบ้านห้วยปลากด

โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม

โรงเรียนบ้านหนองเขมร

โรงเรียนบ้านห้วยรางเกตุ

โรงเรียนวัดห้วยผักชี

โรงเรียนวัดหนองจิก

โรงเรียนวัดหนองศาลา

โรงเรียนบ้านหนองกร่าง

โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล

 

 

นายนิธิ  ชำนิวณิชนันท์
 

โรงเรียนวัดห้วยม่วง

โรงเรียนวัดท่าเสา

โรงเรียนวัดทะเลบก

โรงเรียนวัดปทุมทองสุทธาราม

โรงเรียนวัดโพธิ์งาม

โรงเรียนประถมฐานบินกำแพงแสน

โรงเรียนวัดสระสี่มุม

 

 

นางกรุณา   ธูปแพ

โรงเรียนวัดราษฎร์วราราม

โรงเรียนบ้านสามัคคี

โรงเรียนวัดดอนเตาอิฐ

โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม

โรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม

โรงเรียนบ้านหนองพงนก

โรงเรียนบ้านหนองพงเล็ก

 

 

นายพิเชฏฐ์  ศรีเมฆ
 

โรงเรียนอินทรศักดิ์ศึกษาลัย

โรงเรียนวัดประชาราษฎร์บำรุง

โรงเรียนวัดหนองปลาไหล

โรงเรียนอนุบาลกำแพงแสน

โรงเรียนวัดทุ่งกระพังโหม

โรงเรียนบ้านห้วยด้วน

โรงเรียนบ้านทุ่งขี้อ้าย

 

 

นางกุลธิดา  ปัญญาจิรวุฒิ
 

โรงเรียนบ้านดอนทอง

โรงเรียนบ้านคลองตัน

โรงเรียนวัดวังน้ำเขียว

โรงเรียนวัดสระพัง

โรงเรียนวัดบ่อน้ำจืด

โรงเรียนบ้านดอนซาก

 

 

 

นางสาวยุพา  ทรัพย์อุไรรัตน์
 

โรงเรียนบ้านอ้อกระทิง

โรงเรียนบ้านห้วยขวาง

โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย

โรงเรียนวัดหนองโพธิ์

โรงเรียนวัดลาดหญ้าไทร

โรงเรียนวัดสองห้อง

โรงเรียนบ้านสระน้ำส้ม

โรงเรียนบ้านหนองโสน

 

นายไชยากาล   เพชรชัด
 

โรงเรียนวัดปลักไม้ลาย

โรงเรียนบ้านหลักเมตร

โรงเรียนเมืองเก่ากำแพงแสน

โรงเรียนบ้านหนองขาม

โรงเรียนวัดกำแพงแสน

โรงเรียนบ้านบัวแดง

โรงเรียนบ้านบ่อน้ำพุ

 

 

กลุ่มโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอดอนตูม

นายสามารถ   ทิมนาค
 

โรงเรียนวัดสุขวราราม

โรงเรียนวัดกงลาด

โรงเรียนวัดสระสี่เหลี่ยม

โรงเรียนวัดเลาเต่า

โรงเรียนวัดทุ่งผักกูด

โรงเรียนวัดหนองกะพี้

โรงเรียนบ้านหนองบอน

โรงเรียนละเอียดอุปถัมภ์

โรงเรียนบ้านปากหว้า

นางสาววิไล   คชศิลา
 

โรงเรียนวัดลำเหย

โรงเรียนบ้านใหม่

โรงเรียนบ้านรางมูก

โรงเรียนวัดทุ่งสีหลง

โรงเรียนวัดสามง่าม

โรงเรียนวัดตะโกสูง

โรงเรียนวัดลำลูกบัว

โรงเรียนบ้านแหลมกะเจา

 

นางสาวผุสดี  จิระวัฒนกิจ
 

โรงเรียนบ้านแจงงาม

โรงเรียนวัดห้วยพระ

โรงเรียนบ้านสามแก้ว

โรงเรียนวัดทุ่งพิชัย

โรงเรียนบ้านดอนกลาง

โรงเรียนวัดแหลมมะเกลือ

โรงเรียนบ้านหัวถนน

 

 

กลุ่มโรงเรียนเอกชน

นายเกรียงศักด์  สังข์ชัย
 

นางสาวพรรณีย์   บัวโต

โรงเรียนอนุบาลสุธีธร

โรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา

โรงเรียนอนุบาลร่มฟ้า

โรงเรียนอนุบาลศิริวรรณ

โรงเรียนอนุบาลเพ็ญศิริ

โรงเรียนธรรมมาภิสมัย

โรงเรียนสว่างวิทยา

โรงเรียนอนุบาลจัทร์สว่างกูล

โรงเรียนบำรุงวิทยา

โรงเรียนอำนวยวิทย์นครปฐม

โรงเรียนบอสโกพิทักษ์

โรงเรียนหอเอกวิทยา

โรงเรียนพณิชยการและมัธยมเทคโน

โรงเรียนสหบำรุงวิทยา

โรงเรียนราฎร์บำรุงวิทยา

โรงเรียนอนุบาลชโลธร

โรงเรียนเทคโนโลยีนครปฐม

โรงเรียนสัมมาสิกขาปฐมอโศก

โรงเรียนช่างสำรวจและเทคโนโลยี

โรงเรียนพัฒนบริหารธุรกิจ

 

 กลับหน้าหลัก